Kwaliteitsgarantie

Rechtstreeks van de teler
Champoord betrekt dagelijks verse champignons rechtstreeks vanaf de teler. Met de meeste telers is er een jarenlange relatie. Dat is onontbeerlijk, want de afstemming van productklassen en -kwaliteiten vergt nauwe samenwerking en wederzijds vertrouwen. Door hier continu in te investeren, is Champoord in staat haar afnemers een constante, hoge kwaliteit te bieden. Zo voldoen onze telers aan de Euro-gap norm en ons eigen geïntegreerde kwaliteitszorgsysteem.

Zorg voor optimale kwaliteit
De prioriteit van onze klanten is versheid. De champignons verblijven bij Champoord daarom in een gekoelde en geconditioneerde ruimten. Al bij binnenkomst wordt iedere partij gecontroleerd op temperatuur en gekeurd op kwaliteit, klasse en houdbaarheid. Zowel na verwerking als voor verzending worden steekproeven genomen. Hiervoor werken wij met een kwaliteitszorgsysteem volgens de HACCP-eisen en kunnen wij de versheid van onze producten volledig garanderen.

Verpakt en klaar voor verzending met eigen gekoeld transport
Om de hoogste kwaliteit van teler tot gebruiker te garanderen, blijven champignons zo kort mogelijk bij Champoord in huis. Na aanlevering vindt kwaliteitscontrole plaats en worden de champignons gesorteerd, verpakt en klaargemaakt voor verzending. Wij streven er continu naar dit traject binnen één dag te realiseren, zodat de champignons in optimale conditie bij de klant arriveren.
Champoord beschikt dan ook over eigen, moderne transportmiddelen voor het vervoer. Dagelijks zijn onze gekoelde vrachtwagens onderweg naar afnemers in vele Europese landen.


Voedselveiligheid
Zowel na verwerking als voor verzending worden steekproeven genomen. Champoord werkt met een kwaliteitszorgsysteem volgens de HACCP-eisen dat erop gericht is om op systematische wijze voortdurend potentiële gevaren voor de voedselveiligheid in het bedrijf te inventariseren, te evalueren en te beheersen. Hierdoor kunnen wij de veiligheid van onze producten volledig garanderen.

BRC
De BRC (=British Retail Consortium) standaard is ontwikkeld door een aantal toonaangevende Engelse supermarktketens. Dit zijn zeer strenge internationale regels en eisen ten aanzien van voedselveiligheid, kwaliteit en hygiëne waaraan voedingsmiddelen dienen te voldoen. Een van de eisen is dat men dient te werken volgens een HACCP-systeem. Daarnaast dient men regelmatig residu-analyses op het product te laten uitvoeren en ook micro-biologisch onderzoek te laten verrichten door een geaccrediteerd laboratorium.

Champoord B.V. werkt volgens deze BRC standaard, begin 2005 zal hiervoor het certificaat behaald worden. U kunt er dus van uit gaan dat onze producten aan de strengste internationale normen voldoen

EurepGap
Enige tijd geleden hebben de leidende Europese supermarktorganisaties een samenwerkingsverband gevormd, genaamd EUREP (Euro-Retailer Produce working group). Alle producenten moeten de gestelde Good Agricultural Practice-normen, voor zover dat nog niet feitelijk al gebeurt, gaan hanteren De richtlijnen bevatten de basis voor een 'goede agrarische productie' (GAP). Hoofdonderwerpen van de richtlijnen zijn:

het handhaven van het vertrouwen van de consument in de kwaliteit en veiligheid van voedsel
het verkleinen van negatieve effecten van de productie op het milieu
het verminderen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
het verbeteren van het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen als grond, water, lucht en energie
het waarborgen van een verantwoordelijke houding inzake gezondheid, veiligheid, welvaart en opleiding van werknemers

De producenten kunnen hun inzet aantonen door zich te laten certificeren
Alle champignons van Champoord b.v. worden geteeld onder de richtlijnen van EurepGap. Al onze telers produceren volgens de gestelde voorwaarden. Telers die hiervoor nog niet het certificaat hebben behaald zullen met steun van Champoord ook snel op dat niveau gaan opereren